Head

پژوهشها و تازه های اُتیسم

پرداخت اینترنتی شهریه

مبلغ مورد نظر خود را درج بفرمایید
مبلغ به ریال:
توضیحات :
پرداخت از طریق درگاه شتاب

ورود اعضاء

مرا بخاطر بسپار

شمارشگر بازدیدها

امروز2002
دیروز1941
هفته5773
ماه37257
کل بازدیدها351010

اشتراک گذاری

Social FaceSocial InliSocial PintSocial TwitSocial Yout

اُتیسم و استرس درمحیط های بازی

برگردان:شهرزاد ظاهری (درمانگرمرکزاُتیسم اردیبهشت)

اُتیسم(اوتیسم) و استرس درمحیط های بازی

Playground

محققان روابط کودکان اُتیستیک(اوتیستیک) رادرزمین بازی مورد مطالعه قراردادند.آنها دریافتند که کودکان عادی به طوریکسان شروع کننده ی بازی هستند وبه راحتی با کودکانی که تازه ملاقات می کنندهم وارد بازی می شوند درحالی که کودکان اُتیستیک نسبت به کودکان رشدیافته ی عادی روی هم رفته کمترشروع کننده ی بازی هستند. بر اساس مطالعات دانشگاه وندربیلت که درمجله ی روان پزشکی وروان شناسی کودک منتشرشد، محققان دریافتندکه کودکان عادی می توانند توسط درخواستهای ساده روابطشان راآسان کرده و آن را افزایش دهند.این یافته ها نکات برجسته ی قوانینی که همسالان در روابط (ارتباط) اجتماعی دارند رانشان می دهند.

اگرکودکان عادی زمین های بازی را یک مکان شاد برای ارتباط با دیگرکودکان درنظرمی گیرند برای کودکان اُتیستیک(اوتیستیک) یک محیط بسیاراسترس زا وچالش برانگیز می باشد.یکی ازمکانهای کلیدی که باعث می شود ما قوانین اجتماعی را یاد بگیریم و درطول بازی رشد کنیم زمینهای بازی(مکانهای بازی) هستند.امااگرشما دربازی سهیم نشویدودخالت نکنید ویااینکه انگیزه ای برای ارتباط بادیگرکودکان نداشته باشید قوانین اجتماعی رایاد نمی گیرید ودرطول بازی رشد نمی کنید...

کوربرت روابط 30کودک همسال بین سنین 8تا12 ساله را درزمین بازی واقعی مورد بررسی قرار داد. برای مشاهدات 3کودک درزمین بازی بودند که به عنوان دستیار پژوهشگر،تعلیم دیده و هم پیمان پژوهشگر نامیده می شدند.بقیه کودکان در زمین بازی فقط بازی می کردند در جریان این پژوهش یک کودک اُتیستیک، آموزش دیده بود که 2 کودک دیگررابرای بازی کردن دعوت می کند( جهت سهولت در در این فرایند میکروفونی درگوش کودک کارگذاشته شده بود تا از آن طریق دستورات را ازمحققان دریافت کند و نیز محققان ازیک آزمایشگاه مشرف به زمین بازی،آنها را زیرنظرداشتند.)

سالیوا سمپلز از همکاران این پژوهش هورمون استرس(کورتیزول)راهم درخانه وهم چندین باردرزمینهای بازی از کودکان عادی و اُتیستیک اندازه گیری کرد وباهم مقایسه نمود. در نتیجه این پژوهش مشخص گردید که کودکان اُتیستیک درجریان ارتباطات اجتماعی میزان استرس بالایی از خود نشان می دهند و همچنین درکودکانی که انگیزه کمتری برای بازی کردن با دیگرکودکان نشان دادند سطوح کورتیزول بالاتری دیده می شد.که این مهم نشان دهنده تغییرات هنورمونی و فیزیولوژیککودک اُتیستیک در جریان تعاملات اجتماعی و بازی است و میتوان بخوبی دریافت که چرا این کودکان در محیط های اجتماعی و بازی از همسالان و دیگران دوری کرده و یا رفتار های غیر عادی از خود نشان می دهند.

در جریان این پژوهش مشخص گردید که هرچند کودکان اُتیسم درارتباطات اجتماعی ،استرس فراوانی را تحمل میکنند و همین امر ممکن است با عث انزوای بیشتر آنها گردد،اما تشویق کردن این کودکان برای ارتباط اجتماعی متقابل می تواند مهارت درخواست کردن شریک برای بازی کردن رادرکودک تقویت کند درست مانند کاری که پژوهشگران این پژوهش در زمان انجام آزمایش انجام دادند و از طریق گوشی کودک اُتیستیک را تشویق و راهنمایی نمودند تا یک ارتباط موثر را برقرار کند.